top of page

24/7 National Hotline: 0860 163 272 | Email: info@neasa.co.za

Sê dit soos dit is. Episode 032: Willem Gravett

Mar 28, 2024

|

Gerhard Papenfus en Willem Gravett gesels oor “wokeness”. Wat is dit? Waar kom dit vandaan en hoe kan ons waak daarteen.

POPULAR TOPICS

bottom of page