top of page

24/7 National Hotline: 0860 163 272 | Email: info@neasa.co.za

Sê dit soos dit is. Episode 008: Koos Malan

Mar 28, 2024

|

Vandag gesels Gerhard met Koos Malan: Koos is ‘n konstitusionele juris.


Ons praat oor die grondwet en hoe dit in Suid-Afrika uitspeel.


Wat is die rol wat ‘n staat moet vervul?


Wat is die rol van die burgers binne die staat?

POPULAR TOPICS

bottom of page